معرفی اعضای گروه وب تنانابراهیم خصال                                                
 
ابراهیم خصال

سمت: مدیر فنی

تخصص: برنامه نویس و طراح وب

تحصیلات: مهندس نرم افزار

سابقه کار: هفت سال 

 


                                                 

 مجتبی تابش                                                    
 
مجتبی تابش

سمت:مدیرعامل 

تخصص: مدرس کامپیوتر، تعمیر و نگهداری سیستم های کامپیوتری 

تحصیلات: مهندس نرم افزار

سابقه کار: هفت سال