آموزش تخصصی شبکه

آموزش و برگزاري دوره هاي تخصصي شبکه برای پرسنل IT مشتريان

برگزاری دوره های تخصصی Networt+

برگزاری دوره های تخصصی مدیریت شبکه های رایانه ای

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید