• ۱۳۹۲/۰۱/۳۰ ۲۱:۳۶:۱۶
  • در همه مقالات
  • توسط admin
  • بازدید: 2851
  • اخرین ویرایش: ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ ۲۳:۱۰:۱۲
  • چاپ نوشته هاچاپ پی دی اف

آمار مروگرها


در نوشته کوچکی که امروز برای شما آماده کرده ام می توانید روند استفاده مرورگر های جهان رو ببینید
اینترنت اکسپلور از آغاز پیدایش جز محمبوترین مرورگر های جهان بوده که پس از سال ها این محبوبیت به صورت یک نزول منظم بوده و جای خود را به مرورگر گوگل یعنی گوگل کروم داده است. 
این هم به علت راحتی و قدرت انعطاف پذیری گوگل کروم برای وب سایت ها و استاندارد های جدید مثل html5 , css3 می باشد

نمودار استفاده مردم جهان از مرورگر ها


2013 Internet Explorer Firefox Chrome Safari Opera
March 13.0 % 28.5 % 51.7 % 4.1 % 1.8 %
February 13.5 % 29.6 % 50.0 % 4.1 % 1.8 %
January 14.3 % 30.2 % 48.4 % 4.2 % 1.9 %
           
2012 Internet Explorer Firefox Chrome Safari Opera
December 14.7 % 31.1 % 46.9 % 4.2 % 2.1 %
November 15.1 % 31.2 % 46.3 % 4.4 % 2.0 %
October 16.1 % 31.8 % 44.9 % 4.3 % 2.0 %
September 16.4 % 32.2 % 44.1 % 4.2 % 2.1 %
August 16.2 % 32.8 % 43.7 % 4.0 % 2.2 %
July 16.3 % 33.7 % 42.9 % 3.9 % 2.1 %
June 16.7 % 34.4 % 41.7 % 4.1 % 2.2 %
May 18.1 % 35.2 % 39.3 % 4.3 % 2.2 %
April 18.3 % 35.8 % 38.3 % 4.5 % 2.3 %
March 18.9 % 36.3 % 37.3 % 4.4 % 2.3 %
February 19.5 % 36.6 % 36.3 % 4.5 % 2.3 %
January 20.1 % 37.1 % 35.3 % 4.3 % 2.4 %
           
2011 Internet Explorer Firefox Chrome Safari Opera
December 20.2 % 37.7 % 34.6 % 4.2 % 2.5 %
November 21.2 % 38.1 % 33.4 % 4.2 % 2.4 %
October 21.7 % 38.7 % 32.3 % 4.2 % 2.4 %
September 22.9 % 39.7 % 30.5 % 4.0 % 2.2 %
August 22.4 % 40.6 % 30.3 % 3.8 % 2.3 %
July 22.0 % 42.0 % 29.4 % 3.6 % 2.4 %
June 23.2 % 42.2 % 27.9 % 3.7 % 2.4 %
May 24.9 % 42.4 % 25.9 % 4.0 % 2.4 %
April 24.3 % 42.9 % 25.6 % 4.1 % 2.6 %
March 25.8 % 42.2 % 25.0 % 4.0 % 2.5 %
February 26.5 % 42.4 % 24.1 % 4.1 % 2.5 %
January 26.6 % 42.8 % 23.8 % 4.0 % 2.5 %
           
2010 Internet Explorer Firefox Chrome Safari Opera
December 27.5 % 43.5 % 22.4 % 3.8 % 2.2 %
November 28.6 % 44.0 % 20.5 % 4.0 % 2.3 %
October 29.7 % 44.1 % 19.2 % 3.9 % 2.2 %
September 31.1 % 45.1 % 17.3 % 3.7 % 2.2 %
August 30.7 % 45.8 % 17.0 % 3.5 % 2.3 %
July 30.4 % 46.4 % 16.7 % 3.4 % 2.3 %
June 31.0 % 46.6 % 15.9 % 3.6 % 2.1 %
May 32.2 % 46.9 % 14.5 % 3.5 % 2.2 %
April 33.4 % 46.4 % 13.6 % 3.7 % 2.2 %
March 34.9 % 46.2 % 12.3 % 3.7 % 2.2 %
February 35.3 % 46.5 % 11.6 % 3.8 % 2.1 %
January 36.2 % 46.3 % 10.8 % 3.7 % 2.2 %
           
2009 Internet Explorer Firefox Chrome Safari Opera
December 37.2 % 46.4 % 9.8 % 3.6 % 2.3 %
November 37.7 % 47.0 % 8.5 % 3.8 % 2.3 %
October 37.5 % 47.5 % 8.0 % 3.8 % 2.3 %
September 39.6 % 46.6 % 7.1 % 3.6 % 2.2 %
August 39.3 % 47.4 % 7.0 % 3.3 % 2.1 %
July 39.4 % 47.9 % 6.5 % 3.3 % 2.1 %
June 40.7 % 47.3 % 6.0 % 3.1 % 2.1 %
May 41.0 % 47.7 % 5.5 % 3.0 % 2.2 %
April 42.1 % 47.1 % 4.9 % 3.0 % 2.2 %
March 43.3 % 46.5 % 4.2 % 3.1 % 2.3 %
February 43.6 % 46.4 % 4.0 % 3.0 % 2.2 %
January 44.8 % 45.5 % 3.9 % 3.0 % 2.3 %
           
2008 Internet Explorer Firefox Chrome Safari Opera
December 46.0 % 44.4 % 3.6 % 2.7 % 2.4 %
November 47.0 % 44.2 % 3.1 % 2.7 % 2.3 %
October 47.4 % 44.0 % 3.0 % 2.8 % 2.2 %
September 49.0 % 42.6 % 3.1 % 2.7 % 2.0 %
August 51.0 % 43.7 %   2.6 % 2.1 %
July 52.4 % 42.6 %   2.5 % 1.9 %
June 54.2 % 41.0 %   2.6 % 1.7 %
May 54.4 % 39.8 %   2.4 % 1.5 %
April 54.8 % 39.1 %   2.2 % 1.4 %
March 53.9 % 37.0 %   2.1 % 1.4 %
February 54.7 % 36.5 %   2.0 % 1.4 %
January 54.7 % 36.4 %   1.9 % 1.4 %
           
2007 Internet Explorer Firefox Mozilla Safari Opera
November 56.0 % 36.3 % 1.2 % 1.8 % 1.6 %
September 57.2 % 35.4 % 1.2 % 1.6 % 1.5 %
July 58.5 % 34.5 % 1.4 % 1.5 % 1.9 %
May 58.9 % 33.7 % 1.3 % 1.5 % 1.7 %
March 58.7 % 31.8 % 1.3 % 1.6 % 1.6 %
January 58.6 % 31.0 % 1.5 % 1.7 % 1.5 %
           
2006 Internet Explorer Firefox Mozilla Netscape Opera
November 60.6 % 29.9 % 2.5 % 0.2 % 1.5 %
September 62.1 % 27.3 % 2.3 % 0.4 % 1.6 %
July 62.4 % 25.5 % 2.3 % 0.4 % 1.4 %
May 63.0 % 25.7 % 2.3 % 0.3 % 1.5 %
March 64.7 % 24.5 % 2.4 % 0.5 % 1.5 %
January 66.0 % 25.0 % 3.1 % 0.5 % 1.6 %
           
2005 Internet Explorer Firefox Mozilla Netscape Opera
November 68.9 % 23.6 % 2.8 % 0.4 % 1.5 %
September 75.5 % 18.0 % 2.5 % 0.4 % 1.2 %
July 73.8 % 19.8 % 2.6 % 0.5 % 1.2 %
May 71.6 % 21.0 % 3.1 % 0.7 % 1.3 %
March 72.5 % 18.9 % 3.3 % 1.0 % 1.9 %
January 74.5 % 16.6 % 3.4 % 1.1 % 1.9 %
           
2004 Internet Explorer   Mozilla Netscape Opera
November 76.2 %   16.5 % 1.7 % 1.6 %
September 79.0 %   13.7 % 2.0 % 1.7 %
July 80.4 %   12.6 % 2.2 % 1.6 %
May 81.9 %   9.5  % 2.4 % 1.6 %
March 82.8 %   7.9 % 2.8 % 1.4 %
January 84.7 %   5.5 % 2.4 % 1.5 %
           
2003 Internet Explorer   Mozilla Netscape Opera
November 84.9 %   7.2 % 2.6 % 1.9 %
September 86.6 %   6.2 % 2.7 % 1.8 %
July 87.2 %   5.7 % 2.7 % 1.7 %
May 87.7 %   4.6 % 3.3 % 1.4 %
March 88.0 %   4.2 % 3.4 % 1.2 %
January 84.6 %   4.0 % 4.0 %  
           
2002 Internet Explorer   AOL Netscape  
November 83.4 %   5.2 % 8.0 %  
September 83.5 %   4.5 % 8.0 %  
July 84.5 %   3.5 % 7.3 %  
May 86.7 %   2.8 % 7.3 %  
March 86.1 %   3.0 % 7.7 %  
January 85.8 %   2.8 % 7.9 %  


Internet Explorer Microsoft Internet Explorer
Firefox Mozilla Firefox (identified as Mozilla before 2005)
Chrome Google Chrome
Mozilla The Mozilla Suite (Gecko, Netscape)
Safari Safari (and Konqueror. Both identified as Mozilla before 2007)
Opera Opera (as of 2011, Opera Mini is included here)
Netscape Netscape Navigator (identified as Mozilla after 2006)
AOL America Online (based on both Internet Explorer and Mozilla)

مرورگر های که زیر 0.05 درصد استفاده را داشته اند در این لیست نمایش داده نشده استآمار مرورگرها
اشتراک

دیدگاه دیگران (بدون دیدگاه)...

Leave a reply

نام:: فیلد اجباری.
آدرس رایانامه: فیلد اجباری. غیر فعال
وبسایت::
کد امنیتی:: فیلد اجباری.
دیدگاه: فیلد اجباری.

هم اکنون گام نخست را برای داشتن یک وبسایت حرفه ای و جذاب بردارید

متخصصان و مشاوران ما آماده‌اند تا شما را در تمامی مراحل داشتن یک وب سایت راهنمایی کنند
ثبت درخواست