ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
8,200تومان
1 سال
8,200تومان
1 سال
8,200تومان
1 سال
.id.ir
4,200تومان
1 سال
4,200تومان
1 سال
4,200تومان
1 سال
.co.ir
4,200تومان
1 سال
4,200تومان
1 سال
42,000تومان
1 سال
.com
130,000تومان
1 سال
130,000تومان
1 سال
130,000تومان
1 سال
.org
540,000تومان
1 سال
540,000تومان
1 سال
540,000تومان
1 سال
.net
620,000تومان
1 سال
620,000تومان
1 سال
620,000تومان
1 سال
.eu
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
.info
450,000تومان
1 سال
450,000تومان
1 سال
450,000تومان
1 سال
.biz
62,000تومان
1 سال
62,000تومان
1 سال
62,000تومان
1 سال
.one
540,000تومان
1 سال
540,000تومان
1 سال
540,000تومان
1 سال
.rocks
540,000تومان
1 سال
540,000تومان
1 سال
540,000تومان
1 سال
.futbol
540,000تومان
1 سال
540,000تومان
1 سال
540,000تومان
1 سال
.tokyo
540,000تومان
1 سال
540,000تومان
1 سال
540,000تومان
1 سال
.pictures
540,000تومان
1 سال
540,000تومان
1 سال
540,000تومان
1 سال
.name
450,000تومان
1 سال
450,000تومان
1 سال
450,000تومان
1 سال
.de
450,000تومان
1 سال
450,000تومان
1 سال
450,000تومان
1 سال
.us
450,000تومان
1 سال
450,000تومان
1 سال
450,000تومان
1 سال
.in
450,000تومان
1 سال
450,000تومان
1 سال
450,000تومان
1 سال
.nl
450,000تومان
1 سال
450,000تومان
1 سال
450,000تومان
1 سال
.pw
450,000تومان
1 سال
450,000تومان
1 سال
450,000تومان
1 سال
.uk
450,000تومان
1 سال
450,000تومان
1 سال
450,000تومان
1 سال
.es
450,000تومان
1 سال
450,000تومان
1 سال
450,000تومان
1 سال
.cn
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
.work
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
.me.uk
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
.net.cn
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
.com.cn
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
.org.cn
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
.com.de
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
.asia
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
.kim
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
.juegos
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
700,000تومان
1 سال
.ca
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
.орг
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
.nagoya
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال
70,000تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains